Sứ mệnh

Sứ mệnh | Cà phê Việt | CafeViet

- Cà phê xanh, sạch, an toàn với người dùng

- Thân thiện môi trường

- Cà phê Việt - Tinh thần Việt, thêm yêu thương cho gia đình Việt

- Giữ Việt Nam luôn phát triển hài hòa cùng môi trường và thế giới

- Ý thức Việt - Nước Việt - Trái đất của chúng ta