Khuyến mãi khi mua 5kg cà phê hạt rang

Khi mua cà phê hạt rang tại CafeViet:

- Tặng 1 bóp vải hoặc 1 túi vải như dưới

Túi vải | Khuyen mãi | Cà phê Việt - CafeViet

Túi vải | Khuyen mãi | Cà phê Việt - CafeViet

bóp vải | Khuyen mãi | Cà phê Việt - CafeViet

Hotline: 0918793598